Motorsägen

 MS150C-E MS 150 C-E
Sägekettenteilung 1/4 “ P
Leistung kW/PS 1/1,3
Schallleistungspegel dB(A) 1) 110
Leistungsgewicht kg/kW 2,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 4,9/4,9
Gewicht kg 3) 2,8
Hubraum cm³ 23,6
Schalldruckpegel dB(A) 1) 97
<< Datenblatt >>
MS170 MS 170
Leistung kW/PS 1,2/1,6
Schallleistungspegel dB(A) 1) 111
Leistungsgewicht kg/kW 3,4
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 5,2/5,5
Gewicht kg 3) 4,1
Hubraum cm³ 30,1
Schalldruckpegel dB(A) 1) 100
<< Datenblatt >>
 MS171 MS 171
Gewicht kg 1) 4,3
Hubraum cm³ 31,8
Schalldruckpegel dB(A) 2) 99
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistungsgewicht kg/kW 3,3
Schallleistungspegel dB(A) 2) 112
Leistung kW/PS 1,3/1,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 4/4,5
<< Datenblatt >>
MS180 MS 180
Gewicht kg 1) 4,1
Hubraum cm³ 31,8
Schalldruckpegel dB(A) 2) 100
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistungsgewicht kg/kW 3
Schallleistungspegel dB(A) 2) 112
Leistung kW/PS 1,4/1,9
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 6,6/7,8
<< Datenblatt >>
 MS181 MS 181€ 329,00 inkl. 20% MwSt./30cm
€ 338,00 inkl. 20% MwSt./35cm
Gewicht kg 1) 4,3
Hubraum cm³ 31,8
Schalldruckpegel dB(A) 2) 100
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistungsgewicht kg/kW 2,9
Schallleistungspegel dB(A) 2) 112
Leistung kW/PS 1,5/2
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,5/3
<< Datenblatt >>
MS181C-BE MS 181 C-BE
Gewicht kg 1) 4,6
Hubraum cm³ 31,8
Schalldruckpegel dB(A) 2) 100
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistungsgewicht kg/kW 3,1
Schallleistungspegel dB(A) 2) 112
Leistung kW/PS 1,5/2
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,5/3
<< Datenblatt >>
MS211 MS 211
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistung kW/PS 1,7/2,3
Schallleistungspegel dB(A) 1) 113
Leistungsgewicht kg/kW 2,5
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 4,3
Hubraum cm³ 35,2
Schalldruckpegel dB(A) 1) 100
<< Datenblatt >>
 MS211C-BE MS 211 C-BE
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistung kW/PS 1,7/2,3
Schallleistungspegel dB(A) 1) 113
Leistungsgewicht kg/kW 2,7
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 4,6
Hubraum cm³ 35,2
Schalldruckpegel dB(A) 1) 100
<< Datenblatt >>
MS231 MS 231
Sägekettenteilung 3/8″ P
Leistung kW/PS 2/2,7
Schallleistungspegel dB(A) 1) 114
Leistungsgewicht kg/kW 2,4
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,9/3,9
Gewicht kg 3) 4,8
Hubraum cm³ 42,6
Schalldruckpegel dB(A) 1) 103
<< Datenblatt >>
MS231C-BE MS 231 C-BE
Sägekettenteilung 3/8″ P
Leistung kW/PS 2/2,7
Schallleistungspegel dB(A) 1) 114
Leistungsgewicht kg/kW 2,6
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,9/3,9
Gewicht kg 3) 5,1
Hubraum cm³ 42,6
Schalldruckpegel dB(A) 1) 103
<< Datenblatt >>
MS251 MS 251
Gewicht kg 1) 4,8
Hubraum cm³ 45,6
Schalldruckpegel dB(A) 2) 103
Sägekettenteilung 0,325
Leistungsgewicht kg/kW 2,2
Schallleistungspegel dB(A) 2) 114
Leistung kW/PS 2,2/3
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,9/3,9
<< Datenblatt >>
MS251C-BEQ MS 251 C-BEQ
Gewicht kg 1) 5,3
Hubraum cm³ 45,6
Leistung kW/PS 2,2/3,0
Sägekettenteilung .325″
Schalldruckpegel dB(A) 2) 102,0
Schallleistungspegel dB(A) 2) 113,0
STIHL Oilomatic Sägekettentyp Rapid Micro 3 (RM3)
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,9/3,9
<< Datenblatt >>
MS251C-BEQ-R MS 251 C-BEQ m. Rapid Duro 3
Gewicht kg 1) 5,2
Hubraum cm³ 45,6
Leistung kW/PS 2,2/3,0
Sägekettenteilung 3/8″ P
Schalldruckpegel dB(A) 2) 102,0
Schallleistungspegel dB(A) 2) 112,0
STIHL Oilomatic Sägekettentyp Picco Duro 3 (PD3)
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,9/3,9
<< Datenblatt >>
MS271 MS 271
Gewicht kg 1) 5,6
Hubraum cm³ 50,2
Schalldruckpegel dB(A) 2) 103
Sägekettenteilung .325 „
Leistungsgewicht kg/kW 2,2
Schallleistungspegel dB(A) 2) 115
Leistung kW/PS 2,6/3,5
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 4,5/4,5
<< Datenblatt >>
MS291 MS 291
Gewicht kg 1) 5,6
Hubraum cm³ 55,5
Schalldruckpegel dB(A) 2) 103
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistungsgewicht kg/kW 2
Schallleistungspegel dB(A) 2) 116
Leistung kW/PS 2,8/3,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 4,5/4,5
<< Datenblatt >>
MS201C-M MS 201 C-M
Gewicht kg 1) 3,9
Hubraum cm³ 35,2
Schalldruckpegel dB(A) 2) 98
Sägekettenteilung 3/8 “ P
Leistungsgewicht kg/kW 2,2
Schallleistungspegel dB(A) 2) 112
Leistung kW/PS 1,8/2,4
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 2,6/2,7
<< Datenblatt >>
MS241C-M MS 241 C-M
Gewicht kg 1) 4,7
Hubraum cm³ 42,6
Leistung kW/PS 2,2/3,0
Sägekettenteilung .325″
Schalldruckpegel dB(A) 2) 102
Schallleistungspegel dB(A) 2) 114
STIHL Oilomatic Sägekettentyp Rapid Micro (RM)
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 2,9/2,9
<< Datenblatt >>
MS241C-M VW MS 241 C-M VW
Gewicht kg 1) 4,8
Hubraum cm³ 42,6
Schalldruckpegel dB(A) 2) 103
Sägekettenteilung 3/8″ P
Leistungsgewicht kg/kW 2,1
Schallleistungspegel dB(A) 2) 115
Leistung kW/PS 2,3/3,1
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 2,9/2,9
<< Datenblatt >>
MS261C-BM MS 261 C-BM
Sägekettenteilung .325 „
Leistung kW/PS 2,9/3,9
Schallleistungspegel dB(A) 1) 116
Leistungsgewicht kg/kW 1,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 5,3
Hubraum cm³ 50,2
Schalldruckpegel dB(A) 1) 104
<< Datenblatt >>
MS261C-M MS 261 C-M
Sägekettenteilung .325 „
Leistung kW/PS 2,9/3,9
Schallleistungspegel dB(A) 1) 116
Leistungsgewicht kg/kW 1,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 5,2
Hubraum cm³ 50,2
Schalldruckpegel dB(A) 1) 104
<< Datenblatt >>
MS261C-M-Q MS 261 C-M Q
Sägekettenteilung .325 „
Leistung kW/PS 2,9/3,9
Schallleistungspegel dB(A) 1) 116
Leistungsgewicht kg/kW 1,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 5,3
Hubraum cm³ 50,2
Schalldruckpegel dB(A) 1) 104
<< Datenblatt >>
 MS261C-M VW MS 261 C-M VW
Sägekettenteilung .325 „
Leistung kW/PS 2,9/3,9
Schallleistungspegel dB(A) 1) 116
Leistungsgewicht kg/kW 1,9
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 5,4
Hubraum cm³ 50,2
Schalldruckpegel dB(A) 1) 104
<< Datenblatt >>
 MS362C-M MS 362 C-M
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistung kW/PS 3,5/4,8
Schallleistungspegel dB(A) 1) 117
Leistungsgewicht kg/kW 1,7
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,5/3,5
Gewicht kg 3) 5,8
Hubraum cm³ 59
Schalldruckpegel dB(A) 1) 105
<< Datenblatt >>
 MS362C-M VW MS 362 C-M VW
Gewicht kg 1) 6
Hubraum cm³ 59
Schalldruckpegel dB(A) 2) 105
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistungsgewicht kg/kW 1,7
Schallleistungspegel dB(A) 2) 117
Leistung kW/PS 3,5/4,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,5/3,5
<< Datenblatt >>
 MS362C-MQ MS 362C-MQ
Gewicht kg 1) 5,9
Hubraum cm³ 59
Schalldruckpegel dB(A) 2) 105
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistungsgewicht kg/kW 1,7
Schallleistungspegel dB(A) 2) 117
Leistung kW/PS 3,5/4,8
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,5/3,5
<< Datenblatt >>
 MS441C-M MS 441 C-M
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistung kW/PS 4,2/5,7
Schallleistungspegel dB(A) 1) 118
Leistungsgewicht kg/kW 1,6
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 3,1/3,3
Gewicht kg 3) 6,6
Hubraum cm³ 70,7
Schalldruckpegel dB(A) 1) 105
<< Datenblatt >>
 MS441C-M W MS 441 C-M W
Gewicht kg 1) 6,7
Hubraum cm³ 70,7
Schalldruckpegel dB(A) 2) 105
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistungsgewicht kg/kW 1,6
Schallleistungspegel dB(A) 2) 118
Leistung kW/PS 4,2/5,7
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 3,1/3,3
<< Datenblatt >>
 MS461 MS 461
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistung kW/PS 4,4/6
Schallleistungspegel dB(A) 1) 117
Leistungsgewicht kg/kW 1,5
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 4/3,8
Gewicht kg 3) 6,7
Hubraum cm³ 76,5
Schalldruckpegel dB(A) 1) 105
<< Datenblatt >>
 MS461-VW MS 461 VW
Sägekettenteilung 3/8 „
Leistung kW/PS 4,4/6
Schallleistungspegel dB(A) 1) 117
Leistungsgewicht kg/kW 1,6
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 4/3,8
Gewicht kg 3) 6,8
Hubraum cm³ 76,5
Schalldruckpegel dB(A) 1) 105
<< Datenblatt >>
 MS661C-M MS 661 C-M
Gewicht kg 1) 7,4
Hubraum cm³ 91,1
Schalldruckpegel dB(A) 2) 105
Sägekettenteilung 3/8″
Leistungsgewicht kg/kW 1,4
Schallleistungspegel dB(A) 2) 118
Leistung kW/PS 5,4/7,3
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 6,9/5,6
<< Datenblatt >>
 MS661C-M W MS 661 C-M W
Gewicht kg 1) 7,5
Hubraum cm³ 91,1
Schalldruckpegel dB(A) 2) 105
Sägekettenteilung 3/8″
Leistungsgewicht kg/kW 1,4
Schallleistungspegel dB(A) 2) 118
Leistung kW/PS 5,4/7,3
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) 6,9/5,6
<< Datenblatt >>
 MS880 MS 880
Sägekettenteilung .404 „
Leistung kW/PS 6,4/8,7
Schallleistungspegel dB(A) 1) 116
Leistungsgewicht kg/kW 1,5
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) 8,9/8,9
Gewicht kg 3) 9,8
Hubraum cm³ 121,6
Schalldruckpegel dB(A) 1) 103
<< Datenblatt >>